Prof. Dr. Ercüment Levent ELEMEN

Image
Prof. Dr. Ercüment Levent ELEMEN
444 76 75 | leventelemen@baskent.edu.tr
Çocuk Cerrahisi
 • Lisans / Y.Lisans > Tıp Fakültesi   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1996)
 • Tıpta Uzmanlık / Doktora > Çocuk Cerrahi AD.      İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2004)
 • DoçentÇocuk Cerrahi AD. > Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (2012)
 • Araştırma Gör. > Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (1997-1998)
 • Araştırma Gör. > İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Asistanlığı (1998-2004)
 • Araştırma Gör. > JW Riley Hospital IUPUI (Indiana University-Purdue University/ Indinapolis/ ABD)  Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Klinik Gözlemci (2001-2001)
 • Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı > Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi (2004-2005)
 • Konsültan Hekim > İstanbul Alman Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2006-2006)
 • Öğretim Görevlisi > Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (2006-2006)
 • Kadrolu Hekim > İstanbul Alman Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (2007-2007)
 • Öğretim Görevlisi > Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (2007-2013)
 • Doç. Dr. > Özel Memorial Ataşehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü (2013-2016)
 • Doç. Dr. > Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ( 2016-2018)
 • Prof. Dr. > Başkent Üniversitesi SUAM (2018-Halen)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği

 • Journal of Pediatric Biochemistry
 • Kocaeli Tıp Dergisi

SCİ-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik:

 • Kumar J, Chacko J, Sen S.  Submental Primary Hydatid Cyst: A Rare Differential Diagnosis of Midline Neck Swelling in Children.  Journal of Pediatric Surgery. JPEDSURG-D-08-00147
 • Gastrik volvuluslu çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. TUTFD 3097. 2009
 • Çocukluk çağındaki yabancı cisim alımlarının takip ve tedavisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. TUTFD 4362. 2010
 •  H.Cemal Lokman Hekim Sağlık Vakfı 3. lük ödülü: TH Seyidov, L Elemen, M Solak, M Tugay, K Toker. Pasif Sigara İçiciliği Genel Anestezi Alan Çocuklarda Perioperatif Olumsuz Etkilerle İlişkilidir: Prospektif, Çift-Kör Klinik Çalışma. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 8–12 Nisan, 2009, Antalya
 • Pediatrik Laparoskopik
 • Endoskopik Cerrahi
 • Genel Pediatrik Cerrahi
Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Online Randevu

Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Online Randevu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

– Ekibimiz –