Doç. Dr. Oya YÜCEL

Image
Doç. Dr. Oya YÜCEL
444 76 75
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • London Hammersmith Hospital, Newborn Unit, İngiltere
 • London Queen Charlotte Hospital, Newborn Unit, İngiltere
 • Virginia University, Roanoke Community Hospital, Newborn Unit, USA
 • Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Erasmus:
Erasmus koordinatörlüğü, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • European Academy of Pediatrics 
 • Editorial Board Membership
  • World Journal of Gastroenterology
  • Journal of Pediatric Intensive Care 
 • ACTA Pediatrica 
 • Annals of Nutrition and Metabolism
Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Online Randevu

Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Online Randevu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

– Ekibimiz –